.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Triển khai Bồi dưỡng nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT qua Bưu điện (25/11/2014)

Trong 02 ngày, 24-25/11/2014, BHXH Đồng Tháp phối hợp với Bưu điện Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện.
Đảm bảo quyền lợi người hưởng BHXH hàng tháng qua Bưu điện (28/10/2014)

Để đảm bảo quyền lợi của đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện tỉnh theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chi trả bảo hiểm xã hội và quản lý đối tượng của 12 Bưu điện huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Quy định thời hạn sử dụng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (10/10/2014)

Theo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.
(Từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: