.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn khó khăn (21/10/2014)

9 tháng đầu năm 2014, BHXH tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà tiếp tục gặp nhiều khó khăn
Thanh Bình: Làm tốt công tác quản lý và chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện (21/10/2014)

Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-BHXH ngày 15/9/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kết hợp cùng BHXH huyện, Bưu điện huyện thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và công tác quản lý đối tượng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Thanh Bình.
Quy định thời hạn sử dụng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (10/10/2014)

Theo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.
(Từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: