.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ kỹ thuật y tế (30/07/2014)

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 đã điều chỉnh, bổ sung giá trên 300 loại dịch vụ kỹ thuật thuộc ngành y tế, áp dụng kể từ ngày 01/08.
BHXH Đồng Tháp: Tăng cường công tác Quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH (30/07/2014)

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và quản lý đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong tháng 7/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đoàn kiểm tra chuyên đề về Tài chính và Quản lý đối tượng tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Từ 2015, trốn đóng BHYT sẽ phải nộp phạt tiền lãi gấp đôi lãi suất liên ngân hàng. (24/07/2014)

Ngày 13/6/2014, Quốc Hội khóa XIII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi bổ sung có nhiều điểm mới nổi bật cụ thể như sau:
(Từ 28/07/2014 đến 03/08/2014)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: