.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Đồng Tháp: Tổ chức đối thoại với nhân dân về luật BHYT sửa đổi, bổ sung (23/04/2015)

Xác định giải pháp đối thoại trực tiếp là cách nhanh nhất để tuyên truyền, giải thích và vận động người dân tham gia BHYT theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Năm 2015, BHXH tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo BHXH cấp huyện tham mưu với UBND huyện, thị, thành phố tổ chức đối thoại với nhân dân về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung bằng hình thức trực tuyến.
Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thu BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện (20/04/2015)

Thực hiện sự chỉ đạo phối hợp của BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện, từ tháng 01/2015 trên địa bàn Tỉnh tồn tại song song 02 hệ thống đại lý thu BHYT gồm Bưu điện và UBND xã, phường, thị trấn. Như vậy, bên cạnh việc đóng tiền mua thẻ BHYT tại UBND cấp xã người dân có thể đến các Bưu điện văn hóa xã để đăng ký tham gia BHYT. Tuy nhiên nhiều người dân chưa quen với “địa chỉ” mới này nên tỷ lệ tham gia BHYT qua Bưu điện chưa cao.
Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi (11/12/2014)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP (ngày 15/11/2014) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi). Trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ BHYT…
(Từ 04/05/2015 đến 10/05/2015)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: