.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Những thắc mắc về việc chuyển tuyến bệnh viện (27/01/2015)

Sau gần một tháng triển khai chính sách BHYT mới, bên cạnh những thay đổi được người tham gia BHYT làm quen ngay thì cũng có những thay đổi, vướng mắc, điển hình như việc không được quỹ BHYT thanh toán 30% khi khám ngoại trú vượt tuyến; việc xin giấy chuyển tuyến như thế nào, nhất là với bệnh mạn tính, chuyên khoa; giảm tỷ lệ chi trả thuốc chữa ung thư...
Giúp cán bộ Đoàn, sinh viên hiểu hơn về chính sách BHXH, BHYT (20/01/2015)

Ngày 13/01/2015, Được sự hỗ trợ của BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BHXH Tỉnh đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức chương trình đối thoại chính sách BHXH, BHYT với gần 500 người là cán bộ đoàn và sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.
Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi (11/12/2014)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP (ngày 15/11/2014) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi). Trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ BHYT…
(Từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: