.::Trang Thông Tin Điện Tử Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Tháp::.
Từ 1/10, sẽ thu BHXH và BHYT qua bưu điện (01/10/2014)

Từ ngày 1/10/2014, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sẽ triển khai dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và Bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng tự nguyện nộp phí tại các bưu cục, điểm phục vụ, điểm thu của Bưu điện Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.
Thanh Bình phấn đấu có 85% học sinh tham gia BHYT (08/09/2014)

Năm học 2013 – 2014 huyện Thanh Bình có 100% trường học tham gia BHYT học sinh. Tổng số học sinh tham gia BHYT năm học 2013 – 2014 là: 14.539 trên tổng số học sinh toàn huyện là 24.447 đạt tỷ lệ 59,47%
Cơ quan BHXH phải có chức năng thanh tra (21/08/2014)

Thảo luận về một số vấn đề lớn trong Dự án Luật BHXH sửa đổi do Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội tổ chức nhiều ý kiến tán thành với việc giao chức năng thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH, bởi đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính rất lớn liên quan đến an sinh xã hội của hàng chục triệu người lao động, không phải là đơn vị sự nghiệp chuyên môn thuần túy.
(Từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)
Tên đăng nhập
Mật khẩu: